Policies

The Clarence Hall is managed on a day to day basis by a Management Board comprising 12 Directors. A list of key contacts can be found at this link: Key Contacts

As part of our management responsibilities, we have various policies to ensure the smooth-running of the venue.  If you are thinking of hiring the Clarence Hall, please familiarise yourself with the relevant documents by clicking on these links:

Clarence Hall Complaints Policy 2023

Clarence Hall Equality & Diversity Policy 2023

Clarence Hall Financial Policy 2023

Clarence Hall Health, Safety & Fire Policy 2023

Clarence Hall Safeguarding Policy 2023

Clarence Hall Welsh Language Policy 2023

Clarence Hall Whistleblowing Policy 2023

 

Our Terms & Conditions are available here.

Our Hire Rates are available here.

 

+++++++++++++++++++++++++

Polisïau

 

Rheolir Clarence Hall o ddydd i ddydd gan Fwrdd Rheoli sy’n cynnwys 12 Cyfarwyddwr.  Mae rhestr o gysylltiadau allweddol ar gael yma: Cysylltiadau Allweddol

Fel rhan o’n cyfrifoldebau rheoli, mae gennym bolisïau amrywiol i sicrhau bod y lleoliad yn cael ei redeg yn llyfn. 

Os ydych chi’n ystyried llogi Clarence Hall, ymgyfarwyddwch â’r dogfennau perthnasol drwy glicio ar y dolenni hyn:

Polisi Cwynion Clarence Hall 2023

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Clarence Hall 2023

Polisi Cyllid Clarence Hall 2023

Polisi Iechyd, Diogelwch a Thân Clarence Hall 2023

Polisi Diogelu Clarence Hall 2023

Polisi Iaith Gymraeg Clarence Hall 2023

Polisi Chwythu’r Chwiban Clarence Hall 2023

 

Mae’r Telerau ac Amodau ar gael yma.

Mae ein Cyfraddau Llogi ar gael yma.

 

Sign up to our Newsletter