We’ve launched The Clarence Hall 500!

Posted: 2nd December 2021

We’ve relaunched The Clarence Hall 200 Club as The Clarence Hall 500 to raise funds for the refurbishment of the Clarence Hall whilst at the same time offering members the opportunity to win monthly cash prizes.

The re-launched monthly prize draw will enable existing and new members to make a monthly contribution of their choice.  For every £1 contributed, members will be provided with one entry into each month’s draw.  The more you contribute, the better chance you have of winning a prize.  Full details of the results of each Prize Draw (numbers, not names) will be published each month on this website.

Joining The Clarence Hall 500 is simple and straightforward.  Just complete and return this form (Clarence Hall 500 Signup). So don’t delay, sign-up today!

 

Rydyn ni wedi lansio The Clarence Hall 500!

Rydyn ni wedi ail-lansio The Clarence Hall 200 Club fel The Clarence 500 Club i godi arian ar gyfer adnewyddu Clarence Hall gan gynnig cyfle i aelodau ennill gwobrau ariannol bob mis ar yr un pryd.

Bydd y raffl fisol a ail-lansiwyd yn galluogi aelodau presennol a newydd i wneud cyfraniad misol o’u dewis.  Am bob £1 a gyfrannir gan aelodau, byddant yn cael un ticed raffl bob mis.  Po fwyaf y byddwch chi’n ei gyfrannu, y gorau fydd eich siawns o ennill gwobr.  Cyhoeddir manylion llawn canlyniadau pob Raffl (rhifau, nid enwau) bob mis ar y wefan hon.

Mae ymuno â The Clarence 500 Club yn syml iawn.  Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen hon [Clarence Hall 500 Signup].  Felly peidiwch ag oedi, cofrestrwch heddiw!