Introducing Clarence!

Posted: 29th November 2021

We’re delighted to introduce our mascot, Clarence the Lion.  He’s going to be the face of our fundraising, popping up at local events and helping us to raise awareness of our Refurbishment Plans!

We can’t wait to see what happens when Elvis returns to rock the Clarence Hall on 11 December.  The King meeting the King.  It’ll be roar-some, no doubt!

Cyflwyno Clarence

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein masgot, Clarence y Llew.  Clarence fydd wyneb ein gwaith codi arian, gan ymddangos mewn digwyddiadau lleol a’n helpu i godi ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd gyda’n Cronfa Adnewyddu!

Ni allwn aros i weld beth fydd yn digwydd pan fydd Elvis yn dychwelyd i ganu roc a rôl yn Clarence Hall ar 11 Rhagfyr.  Y Brenin yn cyfarfod y Brenin.  Heb os nac oni bai, fydd hyn yn anhygoel!